Vědecká rada

Při zahajovací slavnosti otevření Centra Kurta Krolop pro výzkum německé lieratury z Čech na Německém Velvyslanectví v Praze dne 29. května 2015  byl ustavena vědecká rada Centra. Tvoří ji následující renomovaní tuzemští i zahraniční vědci:

 

Vědecká rada Centra Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách © Centrum Kurta Krol

Vědecká rada Centra Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách © Centrum Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách

Dr. Peter Becher

Prof. Dr. Steffen Höhne

Prof. Dr. Andreas Kilcher

Doc. PhDr. Barbara Köpplová

Prof. Dr. Jörg Krappmann

PhDr. Eva Pátková

Prof. Dr. Marek Nekula

Prof. Dr. Alice Stašková

Prof. PhDr. Jiří Stromšík, CSc.

Mag. Dr. Michael Wögerbauer

Prof. Dr. Irina Wutsdorff