PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.

petrbok@ucl.cas.cz

Václav Petrbok studierte Bohemistik als Hauptfach und besuchte gleichzeitig Veranstaltungen am Institut für germanische Studien und am Institut für Geschichte Tschechiens an der Karls-Universität in Prag. 2004 promovierte er mit einer Arbeit über die Geschichte der deutsch-tschechisch-österreichischen Literaturbeziehungen in der Barock- und Aufklärungszeit. Seit 1997 Mitarbeiter des Instituts für tschechische Literatur der Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Prag. Seit 2005 Lehrbeauftragter am Institut für germanische Studien und am Institut für Geschichte Tschechiens der Karls-Universität Prag, wo er u.a. Seminare zur Wechselbeziehungen der deutschsprachigen und tschechischen Literatur 1780–1914 sowie zur literarischen Mehrsprachigkeit anbietet. Er beschäftigt sich vor allem mit der Geschichte der deutschprachigen und tschechischen Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts, mit der Geschichte der literaturgeschichtlichen Bohemistik und Germanistik sowie mit der literarischen Lexikographie.

2010-2011 Alexander von Humboldt-Forschungsstipendium für erfahrene Wissenschaftler an der Eberhardt-Karls-Universität Tübingen. 2013 Ehrenpreis zur deutsch-tschechischen Verständigung (verliehen u.a. vom Adalbert Stifter-Verein und dem Collegium Bohemicum).

Er ist Mitglied des redaktionellen Beirats der Zeitschriften Listy filologické und Česká literatura sowie Mitherausgeber der Reihe Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert (zusammen mit Alice Stašková und Steffen Höhne) im Böhlau Verlag (Wien, Köln, Weimar).

Auswahlbibliographie für den Themenbereich deutsch-böhmische und Prager deutsche Literatur

Monographien

Stýkání nebo potýkání? Několik kapitol k dějinám česko-německo-rakouských literárních vztahů v českých zemích mezi Bílou horou a napoleonskými válkami. Praha: Triáda, 2012.

Herausgeberschaften

Maximilian Schimek. Vorläufer der wissenschaftlichen Slawistik: Leben, Werke, Institutionen. Wien: Holzhausen, 2014 (mit S. M. Newerkla und T. Vykypělová). 

Musarum Socius: jinak též Malý SlavnopiS. Martinu Svatošovi k 60. narozeninám. Praha:  Filosofický ústav AV ČR, Kabinet pro klasická studia, 2011 (mit J. Förster, P. Kitzler und H. Svatošová).

Zločin a trest v české společnosti 19. století. Praha: Academia 2011 (mit L. Peisertová und J. Randák).

J. Urzidil: Goethe v Čechách. Praha: Pistorius a Olšanská, 2009 (mit V. Dudková).

Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Praha: Academia – Koniasch Latin Press, 2008 (mit K. Bláhová).

Na rozhraní kultur – Případ Paul/Pavel Eisner : Sborník příspěvků přednesených na mezinárodním sympoziu. Ústí n. Labem: Albis International, 2008 (mit V. Dudková und K. Kaiserová).

J. Mühlberger: Dějiny německé literatury v Čechách 1900–1939. Ústí nad Labem: Albis International, 2006 (mit V. Dudková und F. Knopp).

A. Wiedemann: Nadace Reinharda Heydricha 1942–1945 v Praze. Praha: Pražská edice, 2004.

A. Stich: Jazykověda – věc veřejná. Praha: NLN, 2004.

Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Praha: ÚČL, 2004 (mit K. Bláhová).

P. Kneidl: Prager Jahre deutschsprachiger Schriftsteller. Praha: Pražská edice, 2003.

Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Boskovice: Albert, 1999 (mit R. Lunga und J. Tydlitát).

Aufsätze

„Georg Kremnitz a jeho monografie o intertextové vícejazyčnosti“. Česká literatura 62, 2014, Nr. 6, S. 801-806.

„F. Mauthner: Der letzte Deutsche von Blatna (1886/87). Literární obraz krize politického liberalismu v Čechách“. In: E. Kubů – J. Šouša – A. Zářický (Hg.): Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848–1948. Praha: Dokořán, 2014, S. 219–241.

„Selbstübersetzung als Ausdruck der literarischen Zweisprachigkeit in den böhmischen Ländern. Voraussetzung, Motive, Wirkung“. Zeitschrift für interkulturelle Germanistik 5, 2014, S. 103–116.

„Anton Müller a jeho pražský svět“. In: J. Ludvová a kol. (Hg.): Fidlovačka aneb Cokoli chcete. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2014, S. 136–174.

„Bilingualismus / Zweisprachigkeit als literarisches als literarisches Phänomenon in den böhmischen Ländern des ,langen‘ 19. Jahrhunderts“. Listy filologické 137, 2014, S. 97–107.

„Böhmische und mährische Juden als Kulturvermittler zwischen Deutschen und Tschechen. Prolegomena zu einem vielseitigen Thema“. In: R. Bogner – M. Leber (Hg.): Neun plus eins Literarische Beziehungen zwischen Deutschland und seinen Nachbarn. Saarbrücken: Universaar Universitätsverlag, 2014, S. 75–95.

„,Sprache als Waffe‘. Deutsch-tschechischer Sprachenwechsel im literarischen Leben in den böhmischen Ländern 1860–1890“. In: K.-H. Ehlers – M. Nekula – M. Niedhammer – H. Scheuringer (Hg.): Sprache, Gesellschaft und Nation in Ostmitteleuropa. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014, S. 185–200.

„Obraz a vzpomínka. Několik poznámek k odsunu / transferu / vyhnání sudetských Němců v české a německojazyčné beletrii“. In: M. Poliaková – J. Raška – V. Smyčka (Hg.): Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin. Praha: Filozofická fakulta, 2014, S. 130–152.

„Johannes Urzidils Goethe in Böhmen im Kontext der tschechoslowakischen Goethefeiern 1932“. In: S. Höhne – K. Johann – M. Němec (Hg.): Johannes Urzidil (1896–1970): Ein „hinternationaler“ Schriftsteller zwischen Böhmen und New York. Köln – Wien – Weimar: Böhlau, 2013, S. 319–341.

„August von Kotzebue ve Stavovském divadle“. In: J. Ludvová a kol. (Hg.): Pražský divadelní almanach. 230 let Stavovského divadla. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2013, S. 41–45.

„Nad Kievalovou knihou Formování českého židovstva: poznámky literárněhistorické“. Česká literatura 60, 2012, Nr. 5, S. 772–778.

„Devatenácté století Jiřího Kořalky“. In: A. Daňková – B. Kocman – V. Petrbok – J. Randák – J. Smrčka: Český historik Jiří Kořalka po dvaceti letech. Tisk k osmdesátým narozeninám (*7. 2. 1931). Pelhřimov – Tábor: Nová tiskárna Pelhřimov, 2011, S. 3–9; mit J. Randák.

„O vlastencích a Landsmannech“. In: J. Förster – P. Kitzler – V. Petrbok – H. Svatošová (Hg.): Musarum Socius: jinak též Malý SlavnopiS. Praha 2011, S. 127–144.

„Die Wiener Feuilletons von V. B. Nebeský: ,Však ale má Vídeň jméno od Slovanů (Vindebona), a duch světodějin je přece spravedlivý‘“. In: S. M. Newerkla – H. Sodeyfi – J. V. Komárková (Hg.): Miscellanea vindobonensia bohemica. In Erinnerung an den 200. Todestag von Josef Valentin Zlobický. Wien: Holzhausen, 2012, S. 123–131.

„Josef Wenzig und die (Selbst-)Wahrnehmung seiner politischen und literarischen Tätigkeit in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts“. In: P. Becher – S. Höhne – M. Nekula (Hg.): Kafka und Prag. Literatur-, kultur-, sozial- und sprachhistorische Kontexte. Köln – Wien – Weimar: Böhlau, 2012, S. 13–34.

„Von der ,Beamtenfrage‘ bis zur ,Milderung der Schroffheit der nationalen Kämpfe‘. Voraussetzungen, Entwicklung und Wirkung von Franz Spinas Engagement in schulpolitischen Fragen vor dem Ersten Weltkrieg“. In: S. Höhne – L. Udolph (Hg.): Franz Spina (1868–1938). Ein Prager Slavist zwischen Universität und politischer Öffentlichkeit. Köln – Wien – Weimar: Böhlau, 2012, S. 97–125.

 „,Však my se sami dovedeme milovati‘: Znovu o česko-židovsko-německé ,revolučnosti‘ v letech 1843–1847“. Slovo a smysl 2011, Nr. 16, S. 95–105.

„Lesk, bída i pád literární mnohojazyčnosti v českých zemích aneb případ Marjem (Marianny) Franklové“. Česká literatura 59, 2011, Nr. 6, S. 868–871.

„David Kuh and Jan Neruda“. Judaica Bohemiae XLVI–2, 2011, S. 95–126.

„,Z krvácejících rakví teče naše vůle‘. Sudetští Němci také jako muži října?“ In: Muži října 1918 – osudy aktérů vzniku Republiky československé. Střed-Centrum. Supplementum 2011, S. 169–182; mit J. Randák.

„Es ist ja eben eine Umdichtung“ : Friedrich Adler als Übersetzer tschechischer Lyrik. In: Jozo Džambo (Hg.): Praha-Prag 1900-1945 : Literaturstadt zweier Sprachen, vieler Mittler. Passau : Verlag Karl Stutz, 2010, S. 73–92.

„Čí byl Ferdinand Břetislav Mikovec? Češi a Němci o jeho skonu a pohřbu“. In: Jeden jazyk naše heslo buď VI: Češi, Židé, Němci. Plzeň – Radnice: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje – Spolek divadelních ochotníků, 2010, S. 51–57.

„Kdo byl F. B. Mikovec?“ In: František Břetislav Mikovec, Pražská Thálie kolem 1850. Praha: Divadelní ústav, 2010, S. 5–53 (deutsche ergänzte Version „Der Dramatiker, Kulturhistoriker und Theaterkritiker Ferdinand Břetislav Mikovec / Ferdinand Mikowetz zwischen Deutschen und Tschechen“. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers, vol. 14, 2011, S. 44–81). 

„Tatsache zweier Muttersprachen“ : Paul Eisners Schul- und Studienjahre im Prag des frühen 20. Jahrhunderts. In: I. Koeltzsch – M. Kuklová – M. Wögerbauer (Hg.): Übersetzer zwischen den Kulturen : Der Prager Publizist Paul/Pavel Eisner. Köln – Weimar – Wien : Böhlau Verlag, 2011, S. 17–43.

„Die Stadt als realer und symbolischer Raum der nationalen Identität: Prag an der Wende vom 19. –zum 20. Jahrhundert“. In: P. Becher – A. Knechtel (Hg.): Praha-Prag 1900-1945 : Literaturstadt zweier Sprachen. Passau: Verlag K. Stutz, S. 31–62 (mit J. Randák).

„Čechy v Goethovi a Goethe v Čechách“. In: J. Urzidil, Goethe v Čechách. Übersetzt von Veronika Dudková. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2009, S. 455–467.

„Litteratura duplex. Eine Relektüre der Prager Literatur im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts“. In: Brücken. Neue Folge : Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei 2008, Bd. 16, S. 9-36 (mit M. Wögerbauer).

„Der Unterricht aus deutscher Literatur an tschechischen Gymnasien und aus tschechischer Literatur an deutschen Gymnasien von 1850 bis 1914 anhand einer Analyse der Lesebücher“. In: Brücken. Neue Folge : Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei 2007, Bd. 15, S. 249-278.

„Johann Joseph Polt und Herders Slawenkapitel : Ein Beitrag zum Thema Die Deutschböhmen und die tschechische Nationalbewegung“. In: Brücken. Neue Folge : Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei 2001/2002, Bd. 9/10, S. 19-26.

„Die Darstellung der tschechischen Nationalbewegung in der zeitgenössischen deutschen und österreichischen Publizistik und Fachliteratur : Versuch einer Charakterisierung“. In: Brücken. Neue Folge : Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei 2001/2002, Bd. 9/10, S. 41-59.

Editionen

„Ihr ganz ergebener Spina“. Stifter Jahrbuch 26, 2012, S. 145–188.

 „Neznámý ediční projekt ,pražské vlastenské společnosti‘ z roku 1786“. In: Pokušení Jaroslava Kolára: Sborník k osmdesátinám. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009, S. 194–203.

J. Vintr – J. Pleskalová (Hg): Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození = Wiener Anteil an den Anfängen der tschechischen nationalen Erneuerung : J. V. Zlobický (1734–1810) a současníci: život, dílo, korespondence = J. V. Zlobický (1734–1810) und Zeitgenossen: Leben, Werk, Korrespondenz. Praha: Academia, 2004.

F. Palacký: Stručné dějiny Prahy / Skizze einer Geschichte von Prag. Praha: Pražská edice, 1998 (mit L. Ščerbaničová).

P. Kneidl: Pražská léta německých a rakouských spisovatelů. Praha: Pražská edice, 1997

Lexikographisches

L. Merhaut (Hg.): Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 4, S–Ž. Dodatky k LČL 1–3, A–Ř. Praha: Academia, 2008.

A. Jakubcová et al. (Hg): Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století: osobnosti a díla. Praha: Academia a Divadelní ústav, 2007 (deutsche ergänzte Version A. Jakubcová – M. J. Pernestorfer (Hg.): Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. JahrhundertS. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013).

 J. Ludvová et al. (Hg.): Hudební divadlo v českých zemích: osobnosti 19. století. Praha: Academia –Divadelní ústav, 2006.

Österreichisches Biographisches Lexikon. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (seit 2001).

Varia

J. Randák (Hg.): Osobnosti českých dějin. Praha: Knižní klub, 2013.

Jan Randák et al. (Hg.): Dějiny českých zemí. Praha: Knižní klub, 2011.

R. Riepertinger (Hg.): Bayern – Böhmen: 1500 Jahre Nachbarschaft = Bavorsko – Čechy: 1500 let sousedství (Katalog zur Bayerischen Landesaustellung 2007). Augsburg: Haus der Bayerischen Geschichte, 2007.