Luis Cuevas: Byl jednou jeden pěvec skutečností: Egon Erwin Kisch a jeho pohádkové Mexiko

Pražský spisovatel Egon Erwin Kisch (1885–1948) zavedl na odůvodnění estetického znázornění ověřitelných skutečností pojem „logická fantazie“. Tato přednáška se soustředí na otázku, jak zuřivý reportér Kisch tento druh fantazie uplatnil v literárních reportážích psaných během druhé světové války v mexickém Read More …

1. představení knihy Handbuch der deutschsprachigen Literatur Prags und der böhmischen Länder

V listopadu 2017 vyjde v německém nakladatelství Metzler kniha Handbuch der deutschsprachigen Literatur Prags und der böhmischen Länder. Tato zásadní podává obsáhlý přehled o literatuře regionu střední Evropy a jejím vývoji od období osvícenství. V první prezentaci publikace promluví jeden z vydavatelů, prof. Manfred Read More …