1. představení knihy Handbuch der deutschsprachigen Literatur Prags und der böhmischen Länder

Der Mitherausgeber der Publikation, Prof. Manfred Weinberg

Jeden z vydavatelů publikace, prof. Manfred Weinberg © Kurt Krolop Forschungsstelle

V listopadu 2017 vyjde v německém nakladatelství Metzler kniha Handbuch der deutschsprachigen Literatur Prags und der böhmischen Länder. Tato zásadní podává obsáhlý přehled o literatuře regionu střední Evropy a jejím vývoji od období osvícenství. V první prezentaci publikace promluví jeden z vydavatelů, prof. Manfred Weinberg, ředitel Centra Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách, o vzniku, cílech a struktuře knihy.