Ladislav Futtera: “Jest Libuše, jest moudrého Kroka moudrá dcera, kněžna země české”. Pověst o Libuši v německé, českoněmecké a české literatuře 19. století

Od sklonku 18. století až do poloviny 19. století se v německé a českoněmecké literatuře těšily značné oblibě příběhy z bájné prehistorie českých zemí, v prvé řadě pověsti o Libuši a Dívčí válce. Přednáška se snaží postihnout základní vývojové tendence Read More …