Jörg Krappmann: Mezikulturní pohledy. Ernst Wolfgang Freissler mezi Josephem Conradem a Ingeborg Bachmannovou

Přednáška připomene dnes již skoro zapomenutého spisovatele Ernsta Wolfganga Freisslera (1884–1937), který byl především známým překladatelem děl Josepha Conrada do němčiny. Conradův etnologický přístup uplatňoval Freissler i ve svých vlastních literárních dílech. Souvislosti s prózami Ingeborg Bachmannové (Případ Franza a Read More …

Milan Tvrdík (Prag): Sionisti proto asimilovaným. Pokusy rozšířit pražský židosvký kulturní prostor a fenomén sionizmu na příkladu spisu „Das jüdische Prag“

K posílení integrace židů do české společnosti měly dle představitelů židovské asimilace přispět myšlenky etického judaizmu, jak je formuloval berlínský profesor filozofie Moritz Lazarus ve svém díle „Ethik des Judentums“, opíraje se o českou (Hus) a německou (Luther) reformaci. Následkem nacionálně Read More …

Ladislav Futtera: “Jest Libuše, jest moudrého Kroka moudrá dcera, kněžna země české”. Pověst o Libuši v německé, českoněmecké a české literatuře 19. století

Od sklonku 18. století až do poloviny 19. století se v německé a českoněmecké literatuře těšily značné oblibě příběhy z bájné prehistorie českých zemí, v prvé řadě pověsti o Libuši a Dívčí válce. Přednáška se snaží postihnout základní vývojové tendence Read More …

Veronika Jičínská: Mladý Kafka a pražská scéna: hudební setkávání v Praze

Franz Kafka popisoval ve svých denících zážitky z pražského hudebního a koncertního dění. Veronika Jičínská rozkryje na pozadí pražského kulturního života na přelomu století souvislosti mezi Kafkovými hudebními zážitky a jeho literárním dílem. Veronika Jičínská studovala anglistiku a germanistiku na Read More …

Jaromír Czmero: Nejznámější neznámý básník pražské německé literatury – Franz Janowitz

Přednáška se věnuje Franzi Janowitzovi (1892–1917), poděbradskému rodákovi, který patřil do okruhu pražských německých spisovatelů a jehož blízkým přítelem byl také vídeňský satirik Karl Kraus. Současně bude představena nedávno publikovaná monografie o tomto básníkovi. Jaromír Czmero studoval na Univerzitě Palackého Read More …

„Jsi německé dítě, mysli na to!“ Německá kultura v československém školství

Přednáška se zabývá otázkou, jakou roli hrála německá střední škola při socializaci sudetoněmecké mládeže v první Československé republice. Byla využita jako instrument v sudetoněmeckém národnostním boji? Do jaké míry se podařilo Československému státu dostat školu pod svou kontrolu? Přednášející se Read More …