Kristýna Solomon: Tristan v literatuře z českých zemí

Kristýna Solomon © Kristýna Solomon

Kristýna Solomon © Kristýna Solomon

Jednou z nejvýznamnějších literárních památek německého středověku je veršovaný román Gottfrieda ze Štrasburku Tristan. Jeho bohatou a rozmanitou recepcí v českých zemích pozdního středověku se Kristýna Solomon zabývá ve své knize, kterou představí formou přednášky s diskuzí. Kristýna Solomon vystudovala německou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, od roku 2016 vede tamější katedru germanistiky. V publikační a badatelské činnosti se zaměřuje na starší německou literaturu i česko-německé literární vztahy ve středověku.