Jörg Krappmann: Mezikulturní pohledy. Ernst Wolfgang Freissler mezi Josephem Conradem a Ingeborg Bachmannovou

Přednáška připomene dnes již skoro zapomenutého spisovatele Ernsta Wolfganga Freisslera (1884–1937), který byl především známým překladatelem děl Josepha Conrada do němčiny. Conradův etnologický přístup uplatňoval Freissler i ve svých vlastních literárních dílech. Souvislosti s prózami Ingeborg Bachmannové (Případ Franza a Read More …

Milan Tvrdík (Prag): Sionisti proto asimilovaným. Pokusy rozšířit pražský židosvký kulturní prostor a fenomén sionizmu na příkladu spisu „Das jüdische Prag“

K posílení integrace židů do české společnosti měly dle představitelů židovské asimilace přispět myšlenky etického judaizmu, jak je formuloval berlínský profesor filozofie Moritz Lazarus ve svém díle „Ethik des Judentums“, opíraje se o českou (Hus) a německou (Luther) reformaci. Následkem nacionálně Read More …