Marta Marková: Alice Rühle-Gerstel – Disidentka v levicovém exilu

V životě a v publicistickém a literárním díle Alice Rühle-Gerstel (*1894 Praha – ƚ1943 Mexiko City) se odrážejí dějinné události 20. století. Marta Marková představí tuto autorku mj. prostřednictvím ukázek z jejich publikací a korespondence a představí ji jako kulturně-politicky všestrannou osobnost, propojenou Read More …

2. představení knihy Handbuch der deutschsprachigen Literatur Prags und der böhmischen Länder

V listopadu 2017 vyjde v německém nakladatelství Metzler kniha Handbuch der deutschsprachigen Literatur Prags und der böhmischen Länder. V přednášce budou formou krátkých přednášek a navazující diskuze představena některá témata, jimiž se publikace věnuje: německojazyčná publicistika, koncepty regionu a recepce J.W. Goetha v českých Read More …