Thomas Schneider: Psychotop Praha: Mužské fantazie v textech Paula Leppina

Přednáška analyzuje fantazie a jednání mužských protagonistů v raných textech pražského německého autora Paula Leppina (1878-1945). Koncentruje se přitom na aspekt inscenování násilí na ženách. Současně s tím se zabývá transferem mezi městem a ženou jako subtextem myticko-mystického rozsahu města Prahy.   Read More …

Lucie Merhautová: Vídeň jako „most do Evropy“. Překladatel Emil Saudek a vídeňští spisovatelé

Přednáška připomene česko-židovského překladatele Emila Saudka a přiblíží význam vídeňského uměleckého prostředí pro propagaci české literatury. Soustředí se na Saudkovy vztahy s vídeňskými spisovateli německého i českého jazyka (S. Zweig, H. Bahr, H. Sonnenschein, J. S. Machar, I. Olbracht ad.). Read More …