Michael Wögerbauer a Petr Píša: V obecném zájmu: Cenzura v českých zemích od 18. do 21. století

Cenzura byla dlouho, a s pokrokářským patosem, popisována jako překážka rozvoje lidského ducha. Současná literární věda vnímá cenzuru spíš jako produktivní faktor, který je téměř všudypřítomný a ovlivňuje jak, kým a kde budou texty psány, publikovány či čteny. Přednáška nastiňuje Read More …