Michael Wögerbauer a Petr Píša: V obecném zájmu: Cenzura v českých zemích od 18. do 21. století

Cenzura byla dlouho, a s pokrokářským patosem, popisována jako překážka rozvoje lidského ducha. Současná literární věda vnímá cenzuru spíš jako produktivní faktor, který je téměř všudypřítomný a ovlivňuje jak, kým a kde budou texty psány, publikovány či čteny. Přednáška nastiňuje v hrubých rysech cenzuru v českých zemích a demonstruje užitečnost tohoto novějšího pohledu na příkladech zdejší německé a české literatury – od Anny Marie Sagar v 18. století, přes Bernarda Bolzana a Jakuba Arbesa až k Franzi Kafkovi. Michael Wögerbauer a Petr Píša zkoumají v Ústavu pro českou literaturu AV ČR vývoj cenzury v českých zemích. Dvousvazková monografie V obecném zájmu, která vznikla v Oddělení pro výzkum literární kultury, obsahuje přibližně 1 700 stran a vyjde v létě 2015 v nakladatelství Academia. Již v roce 2012 byla publikována v rámci téhož projektu antologie překladů k tématu mezinárodního výzkumu cenzury (Nebezpečná literatura? Brno, Host 2012).