2. představení knihy Handbuch der deutschsprachigen Literatur Prags und der böhmischen Länder

Gäste des Abends (von links)

Hosté večera (zleva): Barbara Köpplová, Manfred Weinberg, Moderator: Štěpán Zbytovský © Kurt Krolop Forschungsstelle

V listopadu 2017 vyjde v německém nakladatelství Metzler kniha Handbuch der deutschsprachigen Literatur Prags und der böhmischen Länder. V přednášce budou formou krátkých přednášek a navazující diskuze představena některá témata, jimiž se publikace věnuje: německojazyčná publicistika, koncepty regionu a recepce J.W. Goetha v českých zemích. Hosty jsou spoluautoři Barbara Köpplová, Manfred Weinberg, diskuzi moderuje Štepán Zbytovský z Centra Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách.