Marta Marková: Alice Rühle-Gerstel – Disidentka v levicovém exilu

Marta Marková © Kurt Krolop Forschungsstelle

Marta Marková © Kurt Krolop Forschungsstelle

V životě a v publicistickém a literárním díle Alice Rühle-Gerstel (*1894 Praha – ƚ1943 Mexiko City) se odrážejí dějinné události 20. století. Marta Marková představí tuto autorku mj. prostřednictvím ukázek z jejich publikací a korespondence a představí ji jako kulturně-politicky všestrannou osobnost, propojenou s intelektuálními a uměleckými kruhy v Evropě a ve světě. Marta Marková (*1947, Špiklice) se již během studií na Univerzitě Karlově v Praze zabývala dílem Mileny Jesenské. Pracovala jako novinářka a redaktorka, po emigraci jako publicistka na volné noze, autorka a univerzitní lektorka ve Vídni a Innsbrucku.