Renata Cornejo (Ústí nad Labem): „Domov ve slově“ – současní německy píšící autoři českého původu

Přednáška představuje současné německy píšící autory českého původu a zabývá se otázkou, do jaké míry změna jazyka ovlivnila jejich literární postupy a kvalitu jejich nového literárního jazyka. Můžeme mluvit o čtyřech literárních generacích, jejichž zástupci jsou např. Jiří Gruša, Libuše Read More …

Renata Cornejo (Ústí nad Labem): „Domov ve slově“ – současní německy píšící autoři českého původu

Přednáška představuje současné německy píšící autory českého původu a zabývá se otázkou, do jaké míry změna jazyka ovlivnila jejich literární postupy a kvalitu jejich nového literárního jazyka. Můžeme mluvit o čtyřech literárních generacích, jejichž zástupci jsou např. Jiří Gruša, Libuše Read More …

Marketa Balcarová (Prag): Inscenování Lenky Reinerové jako „poslední německé pražské spisovatelky“

Lenka Reinerová je širokou veřejností považována za poslední pražksou autorku německého jazyka. Přednáška se věnuje na jedné straně mediálnímu inscenování autorky, v němž se sbíhá obraz autorky v médiích s jejím vlastním sebepojetím. Na druhé straně se přednáška zabývá beletristickými, Read More …

Jörg Krappmann: Mezikulturní pohledy. Ernst Wolfgang Freissler mezi Josephem Conradem a Ingeborg Bachmannovou

Přednáška připomene dnes již skoro zapomenutého spisovatele Ernsta Wolfganga Freisslera (1884–1937), který byl především známým překladatelem děl Josepha Conrada do němčiny. Conradův etnologický přístup uplatňoval Freissler i ve svých vlastních literárních dílech. Souvislosti s prózami Ingeborg Bachmannové (Případ Franza a Read More …

Milan Tvrdík (Prag): Sionisti proto asimilovaným. Pokusy rozšířit pražský židosvký kulturní prostor a fenomén sionizmu na příkladu spisu „Das jüdische Prag“

K posílení integrace židů do české společnosti měly dle představitelů židovské asimilace přispět myšlenky etického judaizmu, jak je formuloval berlínský profesor filozofie Moritz Lazarus ve svém díle „Ethik des Judentums“, opíraje se o českou (Hus) a německou (Luther) reformaci. Následkem nacionálně Read More …

Ladislav Futtera: “Jest Libuše, jest moudrého Kroka moudrá dcera, kněžna země české”. Pověst o Libuši v německé, českoněmecké a české literatuře 19. století

Od sklonku 18. století až do poloviny 19. století se v německé a českoněmecké literatuře těšily značné oblibě příběhy z bájné prehistorie českých zemí, v prvé řadě pověsti o Libuši a Dívčí válce. Přednáška se snaží postihnout základní vývojové tendence Read More …