Michael Wögerbauer a Petr Píša: V obecném zájmu: Cenzura v českých zemích od 18. do 21. století

Cenzura byla dlouho, a s pokrokářským patosem, popisována jako překážka rozvoje lidského ducha. Současná literární věda vnímá cenzuru spíš jako produktivní faktor, který je téměř všudypřítomný a ovlivňuje jak, kým a kde budou texty psány, publikovány či čteny. Přednáška nastiňuje Read More …

Manfred Weinberg: Max Brod a pražská německá literatura

Přednáška pojedná pražskou německou literaturu především z pohledu alternativního návrhu Maxe Broda pojmenovat tento fenomén jako Pražský kruh, což se jeví jako mnohem adekvátnější. Manfred Weinberg je profesorem novější německé literatury na Univerzitě Karlově, pověřený vedením výzkumného pracoviště Kurta Krolopa Read More …

Mezinárodní a interdisciplinární vědecký spolek „Praha jako křižovatka evropského moderního umění“

Mezinárodní a interdisciplinární vědecký spolek „Praha jako křižovatka evropského moderního umění“ („Prag als Knotenpunkt europäischer Modernen“) byl iniciován Prof. Dr. Manfredem Weinbergem (germanistika, Praha/Kostnice) a Prof. Dr. Irinou Wutsdorff (slavistika, Tübingen) při příležitosti konference financované DAAD na podzim roku 2009. Read More …