Ladislav Futtera: “Jest Libuše, jest moudrého Kroka moudrá dcera, kněžna země české”. Pověst o Libuši v německé, českoněmecké a české literatuře 19. století

Od sklonku 18. století až do poloviny 19. století se v německé a českoněmecké literatuře těšily značné oblibě příběhy z bájné prehistorie českých zemí, v prvé řadě pověsti o Libuši a Dívčí válce. Přednáška se snaží postihnout základní vývojové tendence zpracování látky jak u autorů německého jazyka, tak i v české kultuře, která mytickou zakladatelku Prahy povýšila na jeden ze symbolů českého národa. Ladislav Futtera (*1990) je absolventem magisterských oborů historie a bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praze, kde v současnosti dokončuje studium germanistiky. Obrazu českého dávnověku v německé, českoněmecké a české literatuře 19. století se věnuje v knize Německá píseň o české Libuši (2015).