Veronika Jičínská: Mladý Kafka a pražská scéna: hudební setkávání v Praze

Veronika Jičínská © Kurt Krolop Forschungsstelle

Veronika Jičínská © Kurt Krolop Forschungsstelle

Franz Kafka popisoval ve svých denících zážitky z pražského hudebního a koncertního dění. Veronika Jičínská rozkryje na pozadí pražského kulturního života na přelomu století souvislosti mezi Kafkovými hudebními zážitky a jeho literárním dílem. Veronika Jičínská studovala anglistiku a germanistiku na Univerzitě Karlově v Praze. Téma její dizertační práce: O pojetí jazyka v dílech Huga von Hofmannsthala, Fritze Mauthnera, Waltera Benjamina a Franze Kafky. Jako hostující lektorka působila v USA (University of Illinois, The Johns Hopkins University). Od roku 2013 je odbornou asistentkou na katedře germanistiky FF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.