Štepán Zbytovský: Jan ze Žatce – Německý fénix z Čech?

Štěpán Zbytovský © Kurt Krolop Forschungsstelle

Štěpán Zbytovský © Kurt Krolop Forschungsstelle

Jan ze Žatce, jeden z významných intelektuálů Čech kolem roku 1400, proslul hlavně jako autor Oráče z Čech. O pět století později se Jan i jeho text staly nedílnou součástí ‚mytologie‘ dějin německého národního hnutí v Čechách. Přednáška představí literární recepci díla, zejména na příkladu románu Hanse Watzlika Phönix (1916). Štěpán Zbytovský studoval germanistiku a teologii v Praze a Kostnici, od roku 2009 působí na Ústavu germánských studií Univerzity Karlovy.