Luis Cuevas: Byl jednou jeden pěvec skutečností: Egon Erwin Kisch a jeho pohádkové Mexiko

Luis Cuevas © Kurt Krolop Forschungsstelle

Luis Cuevas © Kurt Krolop Forschungsstelle

Pražský spisovatel Egon Erwin Kisch (1885–1948) zavedl na odůvodnění estetického znázornění ověřitelných skutečností pojem „logická fantazie“. Tato přednáška se soustředí na otázku, jak zuřivý reportér Kisch tento druh fantazie uplatnil v literárních reportážích psaných během druhé světové války v mexickém exilu. Luis Cuevas (*1981, Guadalajara) studoval germanistiku a hispanistiku v Guadalajara (Mexiko) a Lipsku, od roku 2015 je doktorandem na Univerzitě v Hamburku. Zabývá se obrazem Mexika v německy psané literatuře a současným mexickým románem.