Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. © Kurt Krolop Forschungsstelle

Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. © Kurt Krolop Forschungsstelle

Metropolitní univerzita Praha

Doc. Barbara Köpplová se věnuje mediálním dějinám a je členem Katedry mediálních studií na Metropolitní univerzitě Praha. Studovala češtinu a němčinu na Filozofické fakultě karlovy univerzity v Praze. Ve své vědecké a pedagogické práci se věnuje dějinám a současnosti českých médií, vývoji německého tisku na území dnešní ČR s akcentem na 20. století a na obecné tendence ve vývoji médií. Od 90. let. 20. století byla vedoucím členem Fakulty sociálních věd UK, vedoucí Centra pro mediální studia. V roce 2015 začala působit na Metropolitní univerzitě Praha. Byla mj. členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (1999-2002), předsedkyní Česko-německého diskuzního fóra (1998-1999) a je členem redakční rady časopisu Publizistik.