Dr. Peter Becher

Dr. Peter Becher © Kurt Krolop Forschungsstelle

Dr. Peter Becher © Kurt Krolop Forschungsstelle

Spolek Adalberta Stiftera, Mnichov

Dr. Peter Becher se narodil v roe 1952 v Mnichově, studoval historii a germanistiku. Promoval na univerzitě v Mnichově s prací o literárním zobrazoování zániku podunajské monarchie. Byl činný v mládežnických spolcích (Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder), pracoval pro bavorský rozhlas a Goethe-Institut. Od roku 1986 je obchodním vedoucím Spolku Adalberta Stiftera. Je (spolu)vydavatelem a (spolu)autorem mnoha publikací k literatuře a kultuře českých zemí. Je členem českého PEN-klubu.