Prof. Dr. Jörg Krappmann

Prof. Dr. Jörg Krappmann © Kurt Krolop Forschungsstelle

Prof. Dr. Jörg Krappmann © Kurt Krolop Forschungsstelle

Katedra germanistiky FF UP, Centrum pro výzkum německé moravské literatury

Jörg Krappmann studoval germanistiku, filozofii, entologii a dějiny na Univerzitě Erlangen. Od roku 1992 pracoval jako lektor a odborný asistent na Univerzitě Palackého v Olomouci, od roku 2003 tamtéž jako nadační profesor spolkového pověrence pro kulturu a média. Promoce v roce 1999 prací o pražském německém filozofovi Maxi Steinerovi, habilitace v roce 2009 s prací k inter- a intrakulturnímu chápání regionální literatury na příkladu Čech a Moravy v období rané moderny. V letech 2011-2015 vedoucí Katedry germanistiky FF UP v Olomouci. V letech 2007-2010 viceprezident Středoevropského svazu germnistů (Mitteleuropäischer Germanistenverband). Od roku 2013 člen Institutu interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci. Společně s Ingeborg Fialovou vydává dvě řady Centra pro výzkum německé moravské literatury: vědeckou řadu Beiträge zur deutschmährischen Literatur a překladovou řadu Poetica Moraviae.