PhDr. Eva Pátková

PhDr. Eva Pátková © Kurt Krolop Forschungsstelle

PhDr. Eva Pátková © Kurt Krolop Forschungsstelle

Eva Pátková studovala v letech 1957-1962 germanistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1962-1963 byla učitelkou němčiny na Odborné škole ekonomické v Rakovníku, 1963-1966 asistentka u prof. E. Goldstückera na Kateře germanistiky FF UK. V letech 1966-1970 pravovala jako vědecký asistent na Ústavu pro jazyk a literaturu Československé akademie věd v oddělení pro výzkum pražské německé literatury, které vedl Kurt Krolop. V roce 1970 promoce. Od ledna 1971 do roku 1980 bez stálého zaměstnání, občasná výuka němčiny a překladatelská činnost. 1980-2008 lektorka na Ústavu jazyků Československé akademie věd. Od roku 1980 v důchodě, působí dále jako překladatelka. Eva Pátková se seoustředí především na následující autory: G. Meyrink, E.M. Remarque, G. Grass.Za své překlady obdrželařadu ocenění, např. v roce 1984 výroční cenu nakladatelství Mladá fronta, v roce 1993 cenu nakladatelství Odeon a v roce 1997 prémii obce překladatelů.