Prof. Dr. Alice Stašková

Friedrich-Schiler-Universität Jena

Alice Stašková studovala germanistiku a romanistiku na Univerzitě Karlově v Praze, na univerzitách v Lipsku, Heidelbergu, Paris III a Ecole Normale Supérieure in Paris. Promoce v roce 2005 v Praze s prací o L.-F. Célinovi a H. Brochovi („Nächte der Aufklärung“ [2008]). 1999-2009 byla vědeckou asistentkou na Ústavu germánských studií FF UK v Praze, od roku 2009 vědeckou asistentkou na Institutu pro německou a nizozemskou filologii na Freie Universität Berlin. Je držitelem ědeckého stipendia Nadace Alexandera von Humboldt, v roce 2009 Max Kade Visiting Professor an der Vanderbilt University in Nashville, USA. 2015 habilitace na Freie Universität Berlin prací „Friedrich Schillers philosophischer Stil. Logik-Rhetorik-Ästhetik“. Od roku 2016 na Katedře pro novější německou literaturu na Friedrich-Schiller-Universität v Jeně. Prof. Stašková je členkou Goethovy společnosti v České Republice, předsedající členkou v Internationaler Arbeitskreis Hermann Broch a Conseil d´administration der Société d´Études Céliniennes v Paříži, členkou vědecké rady časopisu Česká literatura. Společně se Steffenem Höhnem a Václavem Petrbokem je vydavatelkou řady Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert ve vydavatelství Böhlau.