Prof. PhDr. Jiří Stromšík, CSc.

Prof. em. PhDr. Jiří Stromšík, Csc. © Kurt Krolop Forschungsstelle

Prof. em. PhDr. Jiří Stromšík, Csc. © Kurt Krolop Forschungsstelle

Karlova Univerzita, Praha

Jiří Stromšík (*1939) studoval germanistiku a bohemistikuv Olomouci. V letech 1964-69 byl asistentem pro německou literaturu na Filozofické fakultě v Prešově a současně absolvoval aspirantské studium u prof. Eduarda Goldstückera v Praze. V roce 1968 dosáhl akademického titulu PhDr. a CSc. Za svoji monografii o Maxi Frischovi. V letech 1969-74 působil jako vrchní asistentpro německou literaturu na FF UK v Praze. V roce 1974 byl donucen odejít z univerzity, poté působil jako učitel němčiny na jazykové škole pro dospělé a začal překládat. Roku 1985 se stal lektorem vpražském nakladatelství Odeon; jako komentátor a vydavatel zde byl zodpovědný za několik zásadních edic (Winckelmann, Lessing, Stifter, Freud). Od roku 1990 až do svého penzionování v roce 2009 působil opět na Ústavu germánských studií na FF UK v Praze (habilitace 1996, jmenování profesorem 2004). Zásadní oblasti jeho pedagogické a vědecké činnosti: literární teorie, baroko, romantismus, moderna a avantgarda, konzervativní revoluce, problematika překladu. Publikoval články a eseje v odborných časopisech a sbornících; knižní publikace: Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi. Kapitoly z německé literatury. Praha: H&H, 1994; Kurt Krolop a Jiří Stromšík: Eseje o německé romantice. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. Překládal jak teoretické texty (např. J. J. Winckelmanna, F. K. Stanzela, G. R. Hockeho, E. R. Curtia), tak beletristické tituly (např. F. Kafku, E. Canettiho, S. Lenze, M. Walsera, G. Grasse, H.M. Enzensbergera, P. Handkeho). V roce 1995 obdržel cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad roku, v roce 1999 rakouskou Státní cenu pro překladatele beletrie, roku 2008 českou Státní cenu za překladatelské dílo.