Prof. Dr. Andreas Kilcher

Prof. Dr. Andreas Kilcher © Prof. Dr. Andreas Kilcher

Prof. Dr. Andreas Kilcher © Prof. Dr. Andreas Kilcher

ETH Zürich

Narozen v roce 1963 v Basileji, studoval germanistiku, dějiny a filozofii v Basileji a Mnichově. V letech 1991-1993 by doktorandem na Franz Rosenzweig Research-Center na Hebrew University v Jerusalémě. V letech 1993–1996 asistentem a promoce (1996) na Deutsches Seminar (Universität Basel). V letech 1996–2002 (2002) asistentem a promoce na Institut für deutsche Philologie univerzity v Münsteru, potom do roku 2004 vysokoškolským docentem tamtéž. V letech 2004–2008 řádný profesor pro novější německou literaturu (Universität Tübingen). Od června 2008 řádný profesor pro literaturu a kulturní vědy na ETH v Curychu. Hostující profesor v: Princeton, Standford, Jeruzalém.
Prof. Kilcher je prezidentem, zakládajícím a předsedajícím členem European Society for the Study of Western Esotericism (ESSWE); prezidentem Centra pro dějiny vědění (Zentrums Geschichte des Wissens, ETH Zürich), prezidentem kuratoria Archivu Thoase Manna (Thomas-Mann-Archivs der ETH Zürich); prezidentem kuratoria Jazykového centra (Sprachenzentrums der ETH und UZH).
Oblasti bádání: německá židovská literatura (akcent na židovské kultuře v Praze, autorech jako Franz Kafka, Max Brod, Georg Langer, Else Lasker-Schüler); literatua a vědění; kabbala a evropská esoterika.