Manfred Weinberg: Max Brod a pražská německá literatura

Mnafred Weinberg © Kurt Krolop Forschungsstelle

Mnafred Weinberg © Kurt Krolop Forschungsstelle

Přednáška pojedná pražskou německou literaturu především z pohledu alternativního návrhu Maxe Broda pojmenovat tento fenomén jako Pražský kruh, což se jeví jako mnohem adekvátnější. Manfred Weinberg je profesorem novější německé literatury na Univerzitě Karlově, pověřený vedením výzkumného pracoviště Kurta Krolopa pro německo-českou literaturu a spoluvydavatel chystané příručky Pražská německá literatura v regionálním kontextu.