Mag. Dr. Michael Wögerbauer

Mag. Dr. Michael Wögerbauer © Kurt Krolop Forschungsstelle

Mag. Dr. Michael Wögerbauer © Kurt Krolop Forschungsstelle

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR

Po studiu germanistiky a filozofie v Salcburku, Vídni byl činný na univerzitách v Plzni, Praze a Paříži. Po promoci k tématu diferenciace sociálního systému pražské literatury (1760-1820) v roce 2006 byl vědeckým asistentem na projektu FWF k topografii knižní produkce v habsburské monarchii 1750-1850. Od roku 2008 je zaměstnán na Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Od roku 2010 řídí Oddělení pro výzkum literární kultury tamtéž a je zastupujícím ředitelem pro mezinárodní spolupráci. Je autorem edice pozůstalosti spisovatele a estetika Augusta Gottlieba Meißnera (1753–1807) a řídil velký projekt GAČRu k tématu cenzury v Čechách a na Moravě (1749–2014). Od roku 2015 pracuje s Claire Madl a Petrem Píšou na projektu GAČRu The making of a nation of readers. Networks, firms and protagonists in the Bohemian book market (1749–1848). V letech 2001 a 2003–2006 byl spoluvydavatelem ročenky Jahrbuch Theresienstädter Studien und Dokumente, von Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert. Das Beispiel der Habsburger Monarchie (2009, společně s Johannesem Frimmelem), monografie Paul/Pavel Eisner – Übersetzer zwischen den Kulturen (2011, společně s Ines Koeltzsch/Michaelou Kuklovou), readru Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře a také jednoho čísla časopisu Cornova (2013-2) k tématu Die Habsburgermonarchie aus der Sicht der Buchgeschichte – La monarchie des Habsbourg par le livre (společně s Claire Madl).
Jako redakční člen působí Michael Wögerbauer v časopisech Literární archiv des Tschechischen Literaturarchivs (PNP) a časopisu České společnosti pro výzkum 18. století, Cornova. Dále je činná jakovědecký člen společnosti Gesellschaft für Buchforschung in Österreich (Wien) a Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES, Prag) a je tajemníkem České společnosti pro výzkum 18. století.