Prof. Dr. Irina Wutsdorff

Prof. Dr. Irina Wutsdorff © Kurt Krolop Forschungsstelle

Prof. Dr. Irina Wutsdorff © Kurt Krolop Forschungsstelle

Eberhard Karls Universität Tübingen

Irina Wutsdorff studovala slavistiku, novější německou literaturu, politologii a evropské dějiny na Freie Universität Berlin a na Univerzitě Karlově v Praze. Promoce v roce 2002 na Univerzitě Potsdam prací „Bachtin und der Prager Strukturalismus. Modelle poetischer Offenheit am Beispiel der tschechischen Avantgarde“ (2006). Jako postdoktorandka obdržela stipendia na Univerzitě Tübingen (2005-2007), asistentka na univerzitě v kostnici (2007-2008 a 2008-2009) působila také na univerzitě v Tübingen, zde také spoluvedení projektu s habilitačním tématem „Zur Interaktion von Literatur und Philosophie in der russischen Kultur“ (2009-2011). Od roku 2011 juniorská profesorka pro transkulturní středovýchodoevropská studia na Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Prof. Wutsdorff je členkou ediční rady časopisu Slovo a smysl, Časopis pro mezioborová bohemistická studia / Word & Sense. A Journal of Interdisciplinary Theory and Criticism in Czech Studies. Společně s Manfredem Weinbergem a Štěpánem Zbytovským z Univerzity Karlovy je vedoucí mezinárodního a interdisciplinárního spolku vědců Prag als Knotenpunkt europäischer Moderne(n).