Renata Cornejo (Ústí nad Labem): „Domov ve slově“ – současní německy píšící autoři českého původu

Renata Cornejo © PRager Literaturhaus

Renata Cornejo © Prager Literaturhaus

Přednáška představuje současné německy píšící autory českého původu a zabývá se otázkou, do jaké míry změna jazyka ovlivnila jejich literární postupy a kvalitu jejich nového literárního jazyka. Můžeme mluvit o čtyřech literárních generacích, jejichž zástupci jsou např. Jiří Gruša, Libuše Moníková, Michael Stavarič nebo Milena Oda. Večerem provází prof. Manfred Weinberg, ředitel Centra Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách.