Lucie Merhautová: Vídeň jako „most do Evropy“. Překladatel Emil Saudek a vídeňští spisovatelé

Přednáška připomene česko-židovského překladatele Emila Saudka a přiblíží význam vídeňského uměleckého prostředí pro propagaci české literatury. Soustředí se na Saudkovy vztahy s vídeňskými spisovateli německého i českého jazyka (S. Zweig, H. Bahr, H. Sonnenschein, J. S. Machar, I. Olbracht ad.). Read More …

Lukáš Motyčka: “Vážený mistře! Vážený pane Torbergu!” Neznámá korespondence mezi Friedrichem Torbergem a Vlastimilem Arturem Polákem

Neznámá korespondence básníka Vlastimila Artura Poláka (vl. Solomon Pollak, *1914, Úsov – †1990, Olomouc) s Friedrichem Torbergem je lidsky dojemným a pro literární sociologii zajímavým dokumentem o jednom nerovném a krátkém literárním přátelství. Lukáš Motyčka (*1979) je spolupracovníkem Centra Kurta Read More …

3. představení knihy Handbuch der deutschsprachigen Literatur Prags und der böhmischen Länder

V listopadu 2017 vyšla v německém nakladatelství Metzler kniha Handbuch der deutschsprachigen Literatur Prags und der böhmischen Länder. V přednášce budou formou krátkých přednášek a navazující diskuze představena některá témata, jimiž se publikace věnuje. Hosty jsou spoluautoři, Tomáš Hlobil, Radovan Charvát, Václav Petrbok, Read More …

2. představení knihy Handbuch der deutschsprachigen Literatur Prags und der böhmischen Länder

V listopadu 2017 vyjde v německém nakladatelství Metzler kniha Handbuch der deutschsprachigen Literatur Prags und der böhmischen Länder. V přednášce budou formou krátkých přednášek a navazující diskuze představena některá témata, jimiž se publikace věnuje: německojazyčná publicistika, koncepty regionu a recepce J.W. Goetha v českých Read More …

Luis Cuevas: Byl jednou jeden pěvec skutečností: Egon Erwin Kisch a jeho pohádkové Mexiko

Pražský spisovatel Egon Erwin Kisch (1885–1948) zavedl na odůvodnění estetického znázornění ověřitelných skutečností pojem „logická fantazie“. Tato přednáška se soustředí na otázku, jak zuřivý reportér Kisch tento druh fantazie uplatnil v literárních reportážích psaných během druhé světové války v mexickém Read More …

1. představení knihy Handbuch der deutschsprachigen Literatur Prags und der böhmischen Länder

V listopadu 2017 vyjde v německém nakladatelství Metzler kniha Handbuch der deutschsprachigen Literatur Prags und der böhmischen Länder. Tato zásadní podává obsáhlý přehled o literatuře regionu střední Evropy a jejím vývoji od období osvícenství. V první prezentaci publikace promluví jeden z vydavatelů, prof. Manfred Read More …