Štěpán Zbytovský: „Na rozpukané půdě“. Pražský německý časopis Die Wahrheit (1921-1938)

Štěpán Zbytovský © Kurt Krolop Forschungsstelle

Štěpán Zbytovský © Kurt Krolop Forschungsstelle

Když vyšlo v listopadu 1921 první číslo oficiálního orgánu Evropského celního spolku v Československu, začínaly se nové hranice ve střední Evrpě čerstvě etablovat – stejně čerstvé byly vzpomínky na antisemitské násilnosti v Praze předešlého roku. Určujícími tématy nového časopisu byly pacifismus, veskrze pozitivní vidění nově vzniklé československé republiky, evropanství a zájem o různé proudy židovského života v politice, hospodářství a kultuře. Přednáška se bude zabývat zvláště otázkou, jak přispěvatelé v období 1921-1938 různě nahlíželi vztah mezi židovstvím, popř. židovskou kulturou a evropanstvím.

Plakát k akci