Veronika Opletalová: Bémáklování v literárních textech

Veronika Opletalová © Veronika Opletalová

Veronika Opletalová © Veronika Opletalová

Přednáška se zabývá fenoménem tzv. bémáklování a představí výsledky výzkumného projektu „Deutschlernen ‚von unten‘: Das Böhmakeln“ (2013 – 2015, Olomouc/Bamberg), který se věnoval smíšeným jazykovým varietám mezi češtinou a němčinou. Zvláštní pozornost bude věnována funkci bémáklování ve vybraných literárních textech 19. a počátku 20. století. Veronika Opletalová (*1981) studovala germanistiku, italianistiku a výtvarné umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vyučuje jazykovědu a sémiotiku na tamější katedře germanistiky, ve své disertaci se věnovala sémiotickým aspektům komiky.