Jan Budňák: Brněnské romány „moravské moderny“

Jan Budňák © Kurt Krolop Forschungsstelle

Jan Budňák © Kurt Krolop Forschungsstelle

Začátkem 20. století bylo Brno velkoměstem se vším všudy: s průmyslem, proletariátem, naturalismem a sociální kritikou. Tímto moderním kouzlem jsou poznamenány i brněnské romány autorů F. Schamanna, K. H. Strobla a K. W. Fritsche. Jan Budňák přednáší na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Akademické vzdělání získal na olomoucké germanistice. Na základě olomouckého projektu vznikla i jeho disertace Obraz Čechů v německé literatuře z Čech a Moravy (2007).