3. představení knihy Handbuch der deutschsprachigen Literatur Prags und der böhmischen Länder

Gäste (von links):

Hosté večera (zleva): Radovan Charvát, Václav Petrbok, Tomáš Hlobil © Kurt Krolop Forschungsstelle

V listopadu 2017 vyšla v německém nakladatelství Metzler kniha Handbuch der deutschsprachigen Literatur Prags und der böhmischen Länder. V přednášce budou formou krátkých přednášek a navazující diskuze představena některá témata, jimiž se publikace věnuje. Hosty jsou spoluautoři, Tomáš Hlobil, Radovan Charvát, Václav Petrbok, diskuzi moderuje Lukáš Motyčka z Centra Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách.